Начало За нас Строителство Градоустройство Реставрация Реализации Проекти Интериори
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail Print

Подробен устройствен план/ПУП/ и Работен устройствен план /РУП/ за част от кв.125 от АИР „Старинен Пловдив“, гр. Пловдив

Общ градоустройствен план на АИР с.Ковачевица, общ.Гърмен съвм. с арх.Христина Станева- 1987 г.

Общ градоустройствен план на АИР „Старинен Пловдив“, общ. Пловдив в колектив на ателие Тракия към НИПК – 1992 г.


Подробен устройствен план/ПУП/  и Работен устройствен план/РУП/ за част от кв.295 ЦГЧ, гр. Пловдив

Начало I За нас I Строителство I Градоустройство I Реставрация I Реализации I Проекти I Промишлени сгради I Жилищни сгради I Обществени сгради I Интериори I Контакти ©2013